Top
Image Alt
TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Vizitarea, folosirea sau comandarea serviciilor vizualizate pe site-ul www.oanapustiu.com implică acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos.
Site-ul www.oanapustiu.com este deținut și administrat de ONE TREND BUSINESS SRL cu sediul în Str. Băiculești, nr.19, Sector 1, București, RC nr. J40/11536/2013, CUI 32254198, denumit în continuare ONE.

ONE își asumă dreptul de a efectua modificări ale acestor prevederi sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.
Termenii și condițiile de utilizare se supun legislației române în vigoare.

 

DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT)

 

Toate drepturile sunt rezervate.
Întregul conținut al site-ului www.oanapustiu.com, incluzând: texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea ONE şi, după caz și, a altor terți care au autorizat ONE să le utilizeze și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială și de dispozițiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Folosirea conţinutului fără acordul scris al ONE sau al proprietarilor de drept este interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.
ONE nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc. ONE nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.oanapustiu.com, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.
Utilizatorii pot descărca și tipări conținut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a conținutului site-ului www.oanapustiu.com.
Atât conținutul cât și logo-ul sunt proprietatea ONE, niciuna dintre ele neputând fi utilizată / copiată fără acordul scris al ONE.

 

PROTEJAREA CONFIDENŢIALITĂŢII ŞI A DREPTURILOR DE AUTOR

 

Politica de confidențialitate explică modul în care tratăm datele dvs. cu caracter personal și în care vă protejăm confidențialitatea atunci când utilizați site-ul www.oanapustiu.com.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ONE are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs., un membru al familiei ori o altă persoană.

ONE nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea, ONE nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.

ONE nu face publice și nu vinde bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale utilizatorilor săi. Datele nu vor fi transferate în alte state.
Informațiile referitoare la cardurile bancare ale utilizatorilor nu sunt stocate în baza de date a site-ului www.oanapustiu.com, acestea fiind procesate și folosite strict de furnizorii de servicii de plată online. ONE nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

Datele dvs. personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Pentru acuratețea informațiilor utilizatorul este rugat să comunice orice modificare intervenită de la data înregistrării sale în baza de date. Eliminarea din baza de date a datelor personale ale unui client se face în baza solicitării sale scrise expediate electronic. Ștergerea definitivă a datelor cu caracter personal din baza de date i se va confirma utilizatorului.

 

COMENTARII, COMUNICĂRI ȘI ALTE DATE/INFORMAȚII

 

Utilizatorii pot face comentarii și orice alte comunicări, pot transmite sugestii, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, rasist, provocator, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu ONE, nu sunt email-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legislația penală în vigoare.
ONE nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comentarii sau comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul acordă ONE dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane fizice sau juridice. ONE își rezerva dreptul de a retrage de pe site orice comentarii sau comunicări considerate ca neadecvate și neconforme cu condițiile de mai sus, fără o avertizare prealabilă adresată utilizatorului.

 

SERVICIILE OFERITE

 

1. Ședințe și programe de consiliere pentru dezvoltare personală
2. Cursuri, seminarii și evenimente organizate
Aceste servicii sunt furnizate online sau la sediul cabinetului. Indiferent de modul în care sunt furnizate, aceste servicii se supun unor condiții comerciale specifice, după cum urmează:
Ședințele de consiliere:
• Se realizează numai cu programare prealabilă; programarea se face prin telefon, email sau la ședințele anterioare și trebuie confirmată de către consilier
• În urma comenzii, clientul va primi în maxim 48 h un email cu data si ora disponibilă serviciului ales.
• Durează 60-90 de minute și se realizează la cabinet sau online
• Pentru ședințele online plata se face în avans și doar după confirmarea plății se va desfășura ședința de consiliere
• Ședințele amânate de client fără notificare prealabilă și care au fost deja achitate în avans pot fi reprogramate doar o singură dată; o nouă amânare neanunțată va fi echivalentă cu realizarea ședinței și clientul va fi nevoit să achite din nou tariful de ședință dacă dorește să continue consilierea. În situația în care amânarea este anunțată în aceeași zi în care a fost programată ședința se va conveni cu clientul o nouă dată și oră de desfășurare.
Cursuri, seminarii și evenimente organizate:
• Se realizează numai pe bază de înscriere – prin telefon, email
• Durata poate varia de la câteva ore la câteva zile și se pot desfășura la cabinet, într-o locație închiriată sau online
• Plata se face în avans și doar după confirmarea plății locul va fi rezervat
• Lipsa participării atrage pierderea a 50% din plata deja efectuată.

 

CONDIȚII SPECIFICE SERVICIILOR OFERITE ONLINE

 

Având în vedere natura acestor servicii, sunt necesare clarificări suplimentare, detalii care în cazul serviciilor în cabinet se furnizează în prima ședință agreată cu clientul.
• Serviciile de consiliere online se adresează persoanelor cu vârsta peste 18 ani, dacă nu aveți această vârstă este necesar acordul scris al unui părinte / tutore legal
• Consilierea online vă oferă garanția confidențialității, nicio informație legată de clienți nu va fi făcută publică, cu excepția situațiilor percepute ca având un grad mare de risc de sinucidere sau de a răni propria persoana sau pe altcineva. (Dar să nu uităm: comunicarea prin internet nu este perfect sigură. Informațiile care sunt furnizate pot fi vizualizate sau folosite de persoane care pot încălca măsurile de securitate sau au acces la informațiile dvs. private: e-mail, mesagerie)
• În cazul unor defecțiuni tehnice, ședința se reprogramează la o dată cât mai convenabilă pentru client.
• Consilierea online nu oferă o evaluare clinică
• Consilierea online se adresează unei game largi de probleme, dar nu poate înlocui psihoterapia, sau serviciile de psihiatrie.
• Sunteți de acord ca în eventualitatea unei crize, a unei urgențe să vă adresați serviciilor de specialitate (spitale, clinici). Consilierea online nu poate suplini acest tip de serviciu.
• Răspunderea pentru veridicitatea datelor și informațiilor pe care le furnizați vă aparține în întregime.
• Informațiile oferite sunt de tip consultativ, modul în care valorificați aceste informații constituie răspunderea dvs. integrală.

 

MODALITĂȚI DE PLATĂ

 

  1. online cu cardul, în condiții de securitate maximă, fara a se percepe vreun comision suplimentar. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA/VISA Electron si MASTERCARD/Maestro. Tranzactia va apărea pe extrasul de cont al clientului plătitor ca ONE TREND BUSINESS SRL. Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dvs
  2. plata prin OP/depunere în cont
  3. paypal

Serviciile furnizate de acest site sunt comercializate prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de PlățiOnline.ro. Transferul datelor personale se face prin formulare aflate pe pagini securizate cu protocol de criptare a informației de tip https, vizibil în fereastra care afișează URL-ul paginii web. Aceste formulare securizate sunt furnizate de PlățiOnline.ro

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat această acțiune.

 

DIVERSE

Informațiile publicate pe site-ul www.oanapustiu.com au caracter informativ și nu înlocuiesc consultațiile, diagnosticele și tratamentele de specialitate – medicale, psihologice sau de altă natură. Conținutul informativ de pe acest site este conceput pentru a susține, nu pentru a înlocui, tratamentul medical sau psihiatric. Felul în care sunt utilizate informațiile de pe site intră în responsabilitatea utilizatorului. ONE nu își asumă responsabilitatea pentru felul în care sunt utilizate informațiile publicate pe site de către cei care le citesc.